Ε-poly

E-Poly

Πριν από λίγα χρόνια μια επαναστατική μέθοδος στην επεξεργασία του πολυαιθυλενίου στο πανεπιστήμιο του Harvard οδήγησε στην δημιουργία του E-poly. Αυτό είναι ένα πολυαιθυλένιο το οποίο έχει διηθηθεί με βιταμίνη Ε. Δηλαδή το πολυαιθυλένιο περιέχει τόση βιταμίνη Ε όσο ένα αβοκάντο. Η βιταμίνη Ε έχει προστατευτική δράση στο πολυαιθυλένιο και κατ’ επέκταση στην πρόθεση, όπως προστατευτική δράση έχει και στο σώμα μας. Η βιταμίνη Ε στο σώμα μας δεσμεύει τις  ελεύθερες ρίζες οι οποίες ενοχοποιούνται για ασθενές όπως ο καρκίνος. Με τον ίδιο τρόπο η βιταμίνη Ε στο πολυαιθυλένιο δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες οι οποίες επηρεάζουν το ρυθμό φθορά του. Το αποτέλεσμα είναι ότι το E-poly είναι στο εργαστήριο 10 φορές πιο ανθεκτικό από το συμβατικό πολυαιθυλένιο και η φθορά του πολύ μικρότερη.

Στην Ευρώπη ένα από τα πρώτα κέντρα που το χρησιμοποίησε είναι το AOC στο Bristol, UK. Το e-poly  χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με εκπληκτικά αποτελέσματα και όταν συνδυάζεται με κεραμική κεφαλή τα αποτελέσματα αυτά τείνουν να πλησιάσουν αυτά του ceramic on ceramic.