Προθέσεις & Εμφυτεύματα Ισχίου

Προθέσεις & Εμφυτεύματα Ισχίου {noPicture}

Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ


Στην αγορά υπάρχουν πληθώρα προθέσεων. Όλες αυτές οι προθέσεις δεν είναι ίδιες όπως ίδιοι δεν είναι και όλοι η ασθενείς. Η επιλογή της κατάλληλης πρόθεσης για τον κάθε ασθενή είναι μια σύνθετη διαδικασία για τον χειρουργό και απαιτεί μεγάλη εμπειρία του αντικειμένου. Για να καταλήξει στην καλύτερη για τον ασθενή επιλογή ο χειρουργός θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες όπως:
 
 Την παθολογία
 Την ποιότητα του οστού
 Την ανατομία του ισχίου
 Την προσπέλαση
 Την ηλικία
 Τις απαιτήσεις του ασθενούς
 Την πιθανότητα αναθεώρησης στο μέλλον
 
 Τι Είναι η Πρόθεση του Ισχίου;
 
Μια πρόθεση είναι το τεχνητό μέρος το οποίο εκτελεί την λειτουργία ενός η περισσότερων ανατομικών μερών. Η πρόθεση του ισχίου αντικαθιστά εκείνα τα μέρη του ισχίου που έχουν φθαρεί.
 
 Τα Μέρη που Αποτελούν την Πρόθεση του Ισχίου
Η κάθε πρόθεση του ισχίου αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη (τα εμφυτεύματα):
 
Το μηριαίο εμφύτευμα, συχνά αποκαλούμενο ως «στυλεός» που αντικαθιστά την μηριαία κεφαλή και τμήμα του αυχένα του μηριαίου οστού. Το μηριαίο εμφύτευμα αποτελείται από ένα μακρύ στυλεό, ο οποίος τοποθετείται μέσα στον αυλό του εγγύς μηριαίου οστού μετά την αφαίρεση της κεφαλής και του αυχένα. Στην κορυφή του στυλεού τοποθετείται μια σφαίρα (η κεφαλή) η οποία αντικαθιστά την μηριαία κεφαλή και αποτελεί την καινούργια αρθρική επιφάνεια.
 
 
Το κοτυλιαίο εμφύτευμα, γνωστό ως «κυπέλιο», το οποίο αντικαθιστά εν μέρη την κοτύλη. Το κοτυλιαίο εμφύτευμα είναι ημισφαιρικό και έχει μια εξωτερική κυρτή επιφάνια που έρχεται άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με το οστό που το περιβάλει και μια εσωτερική κοίλη επιφάνεια η οποία αρθρώνεται με την κεφαλή του μηριαίου εμφυτεύματος. Το κυπέλιο μπορεί να είναι πλαστικό και να σταθεροποιείται στην λεκάνη με την χρήση ακρυλικού τσιμέντου, ή μπορεί να αποτελείται από ένα εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα το οποίο ενσφηνώνεται στην παλιά κοτύλη και φέρει μία εσωτερική επένδυση από πλαστικό ή κεραμικό.

 
Όπως και τα οστά που αντικαθιστούν, το μηριαίο εμφύτευμα καταλήγει σε μια σφαιρική κεφαλή, και το κοτυλιαίο εμφύτευμα έχει μια κοίλη σφαιρική επιφάνεια της ίδιας διαμέτρου την κεφαλή, έτσι ώστε τα δυο εμφυτεύματα, όταν συναρμολογηθούν, να εφαρμόζουν τέλεια και να επιτρέπουν όλες τις κινήσεις.
 
 Τα Είδη των Προθέσεων του Ισχίου
 
Ύπαρχου δυο είδη προθέσεων:
 
Αυτές που χρησιμοποιούνται με ακρυλικό τσιμέντο για την σταθεροποίηση τους. Ένα «τσιμεντένιο» μηριαίο εμφύτευμα σταθεροποιείται με την χρήση μιας ειδικής ακριλικής ρητίνης, το οστικό τσιμέντο, το οποίο γεμίζει το χώρο μεταξύ του στειλεού και του οστού μέσα στον αυλό του μηριαίου.

 
Αυτές που σταθεροποιούνται με την τεχνική ενσφήνωσης. Το «ατσίμεντο» μηριαίο εμφύτευμα φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια μια ακανόνιστη, πορώδη επιφάνεια. Το οστό που περιβάλει την πρόθεση προσκολλάται και αναπτύσσεται πάνω σε αυτή. Επίστρωση της εξωτερικής επιφάνειας με υδροξυαπατίτη (HA), επιταχύνει την οστεοενσωμάτωση. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η σταθερότητα του εμφυτεύματος δεν είναι ισχυρότερη εάν η πορώδη αυτή επιφάνεια εκτίνεται σε όλο τον μήκος του στειλεού. Αντιθέτως η εκτεταμένη χρήση της πορώδους επιφάνεια μπορεί να δώσει προβλήματα όπως άμεσο μετεγχειρητικό πόνο στον μηρό η να κάνει την αναθεώρηση πολύ πιο εργώδη.
 
 Τα Υλικά των Προθέσεων
 

Τα τελευταία 20 χρόνια τα κράματα κοβαλτίου/χρωμίου και τα κράματα τιτανίου αποτελούν τα πιο δημοφιλη υλικά. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η χρήση των πορωδών μετάλλων ταντάλιο (Tantalum) ή καθαρό τιτάνιο (Tritanium) βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα του οστού να προσκολλάται και να αναπτύσσεται πάνω στην πρόθεση (οστεοενσωμάτωση).
 
 Πορώδη Υλικά (Tantalum & Tritanium)
 
Τα εμφυτεύματα τα οποία είναι κατασκευασμένα από Ταντάλιο (Tantalum) ή καθαρό Τιτάνιο (Tritanium) φέρουν μικροσκοπικούς πόρους μεσα στο μεταλλικό εμφύτευμα και με τον τρόπο αυτό μιμούνται την φυσιολογική μορφόλογια του οστού. Το γεγονός αυτό επιτρέπει το ζούν οστό που τα περιβάλει να ανάπτυχθεί μέσα στους πόρους του πορώδους μέταλλου επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη και μακροβιότερη στερέωση του εμφυτεύματος. Αυτά τα δύο υλικά είναι απολύτως βιο-συμβατά και αποτελούν ιδανική επιλογή κυρίως για τις επεμβάσεις αναθεώρησης οπου υπάρχει οστικό έλλειμμα.

    
 
Λαμβάνοντας υπόψην τα τεράστια άλματα προς τα εμπρός που έχουν επιτεφχθεί τόσο στα υλικά όσο και στην σχέδιαση των εμφυτευμάτων, η πρόβλεψη είναι ότι τα πορώδη μέταλλα θα αποτελέσουν το «χρυσό κανόνα» για τις πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις αναθεώρησης της κοτύλης.
 

 

Πίσω