ΜΑΚΟ Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

ΜΑΚΟ Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου {noPicture}

MAKO® Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (THR-MAKOplasty)


 

Το ρομποτικό σύστημα MAKO®  μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική THR-MAKOplasty για την ολική αντικατάσταση (Αρθροπλαστική) του ισχίου (THR), η οποία αποτελεί το χειρουργείο επιλογής για τους ασθενείς που πάσχουν από εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου. Το MAKO®  αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο από το FDA των ΗΠΑ ρομποτικό σύστημα για χρήση στο ισχίο και όταν συνδυάζεται και με συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας όπως η τεχνική Direct Superior Plus προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αρθροπλαστική δεν εκτελείται αυτόνομα από το ρομποτικό σύστημα MAKO®  αλλά από τον
ορθοπαιδικο χειρουργό ο οποίος αρχικά χρησιμοποιεί το λογισμικό του συστήματος για να σχεδιάσει ένα λεπτομερές τρισδιάστατο (3D) πλάνο της επέμβασης. Αυτός στην συνέχεια καθοδηγεί το ρομποτικό βραχίονα, βάση του ποεγχειρητικου πλάνου το οποίο έχει φορτωθεί στο σύστημα, για να αφαιρέσει μόνο το παθολογικό οστό και να εμφυτεύσει την πρόθεση με μεγάλη ακρίβεια.

H MAKO® ρομποτικά υποβοηθούμενη
ολική αρθροπλαστική του ισχίου συνδέεται με τη ακριβέστερη τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, προσφέρει προστασία στους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρώιμης λειτουργικής ανάρρωσης και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.
 

 


 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τη νέα εξειδικευμένη ιστοσελίδα του ιατρού για το ισχίο.

 

 

Πίσω