ΜΑΚΟ Ρομποτική Ολικη Αρθροπλαστική Γόνατος

ΜΑΚΟ Ρομποτική Ολικη Αρθροπλαστική Γόνατος {noPicture}

ΜΑΚΟ Ρομποτική Ολικη Αρθροπλαστική Γόνατος


Η τεχνική TKR-MAKOplasty που κάνει χρήση της τεχνολογία του ρομποτικού βραχίονα (MAKO Robotic-Arm Assisted Technology) σε συνδυασμό  με το εμφύτευμα γόνατος Triathlon έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αρθροπλαστικές του γόνατος σήμερα.

Παρότι η επέμβαση μοιάζει με την κλασική ολική αρθροπλαστική γόνατος, στην πράξη είναι εντελώς διαφορετική καθώς λαμβάνει υπόψη την συνδεσμική σταθερότητα και την κινητικότητα, πράγμα που εκμηδενίζει κάθε περιθώριο λάθους.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO παρέχει στον χειρουργό ένα εξατομικευμένο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο για τον κάθε ασθενή έτσι ώστε ο χειρουργός  να  πραγματοποιήσει τον προ-εγχειρητικό σχεδιασμό της ολικής αντικατάστασης του γόνατος με μεγάλη ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός καθοδηγεί το ρομποτικό βραχίονα MAKO βάσει του προεγχειρητικού σχεδιασμού.

Αυτό επιτρέπει στον χειρουργό να αφαιρέσει μόνο το κατεστραμμένο οστό, διατηρώντας ανέπαφα τα υγιή οστά και τα μαλακά μόρια ενώ βοηθά τον χειρουργό να τοποθετήσει το εμφύτευμα με ακρίβεια βάση την ανατομία του ασθενούς.

 

 Εμφύτευμα Triathlon για Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Με πάνω από μια δεκαετία κλινικής εμπειρίας, τα εμφυτεύματα Triathlon είναι διαφορετικά από τις παραδοσιακές προθέσεις γόνατος επειδή έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται με το σώμα και να υποβοηθούν τη φυσική κυκλική κίνηση του γόνατος.

Αυτό οφείλεται στο ιδικό σχεδιασμό (single radius design) του εμφυτεύματος. Αυτός επιτρέπει στο γόνατό καθώς λυγίζει να διατηρεί την ίδια η ακτίνα, πράγμα που ενδεχομένως να απαιτεί λιγότερη προσπάθεια από τον τετρακέφαλο μυ.Δεδομένου ότι ο μυς του τετρακέφαλου συνδέεται με το γόνατό, αναπόφευκτα εμπλέκεται και στην χειρουργική επέμβαση.

Ως εκ τούτου, ο τετρακέφαλος μυς μπορεί να γίνει πηγή δυσφορίας ή πόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκατάστασης.

Ο τετρακέφαλος μυς παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητά του ασθενούς να κινεί το πόδι του και έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην αποκατάσταση.

 

 

 Πριν από την εγχείρηση (Τρισδιάστατος εξατομικευμένος προεγχειρητικός σχεδιασμός) 

Όλα ξεκινούν με μια αξονική τομογραφία (CT) της άρθρωσης του γόνατος η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου.

Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό του συστήματος MAKO και χρησιμοποιείται από τον χειρουργό για να δημιουργήσει το εξατομικευμένο προ-εγχειρητικό πλάνο.

Αυτό περιλαμβάνει αφενός την δημιουργία ενός στερεοτακτικού παραθύρου (απαραίτητο για την ακριβή αφαίρεση του παθολογικού οστού) αφετέρου την επιλογή του ιδανικού μεγέθους του εμφυτεύματος και την τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μετεγχειρητική κάλυψη των οστών και η σωστή ευθυγράμμιση του σκέλους.

 

 

 Στο χειρουργείο

Στο χειρουργείο το σύστημα MAKO βοηθάει τον χειρουργό στην πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης με βάση το εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο.

Όταν ο χειρουργός προετοιμάζει το οστό για το εμφύτευμα, ο ρομποτικός βραχίονας MAKO καθοδηγεί τον χειρουργό μέσα στην προκαθορισμένη περιοχή και βοηθά τον χειρουργό να παραμείνει εντός των προγραμματισμένων ορίων (το στερεοτακτικό παράθυρο)  που ορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε το προεγχειρητικό πλάνο.

Η λειτουργία του κοπτικού εκτός αυτού του στερεοτακτικού παραθύρου είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να βοηθά στη διατήρηση του μέγιστου φυσικού οστικού αποθέματος και στην ελαχιστοποίηση της  βλάβης των μαλακών μορίων γύρο από το γόνατο.

Τέλος σύστημα MAKO χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δυναμικών αναφορών για την διεγχειρητική εκτίμηση του εύρους κίνησης του γόνατος και της ευθυγράμμισης του σκέλους, επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί επιτόπιες προσαρμογές στην αφαίρεση του οστού, στην απελευθέρωση των μαλακών μορίων και στην εμφύτευση μοσχευμάτων, αν αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

 

 

 Μετά το Χειρουργείο

Στο νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός σε συνεργασία με τους νοσηλευτές και τους φυσιοθεραπευτές θέτει ένα πρόγραμμα στον ασθενή για την άμεση κινητοποίησή του λίγες ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου. 

Πρωταρχικός στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η ανάκτηση της πλήρους αυτονομίας από τον ασθενή και η έξοδος του από το νοσοκομείο του πράγμα που συνήθως συμβαίνει την πρώτη ή την δεύτερη ημέρα.

Απώτερος σκοπός του χειρουργείου είναι  η επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητές του το συντομότερο δυνατό (μέσα στον πρώτο μήνα) και στις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες μέσα (κολύμπι, χορό, πεζοπορία κλπ)  στους πρώτους 3 – 6 μήνες.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με τη συμβατική αρθροπλαστική, η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική του γόνατος (TKR-MAKOplasty) συνδέεται με τη ακριβέστερη  τοποθέτησης και ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων, προσφέρει προστασία στους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρώιμης λειτουργικής ανάρρωσης και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.

 


Πρέπει να τονισθεί ότι τεχνική TKR-MAKOplasty εγγυάται την σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης και όχι το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, δηλαδή αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για τους ορθοπαιδικούς (μη ειδικούς χειρουργούς ισχίου και γόνατος) που πραγματοποιούν αρθροπλαστικές.

Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής του γόνατος σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού μέσα από την οποία προκύπτει και η ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία MAKO με άλλες συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του γόνατος όπως είναι η τεχνική Quad Sparing.

 

 

Πίσω