Τεχνική Quad Spearing

Τεχνική Quad Spearing {noPicture}

Quad Spearing Technique


Η Quad Spearing τεχνική είναι μία από τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας που χρησιμοποιούν οι ορθοπαιδικοί σήμερα για την αντικατάσταση του γόνατος. Είναι η λιγότερο επεμβατική τεχνική αλλά ίσως και η πιο δύσκολη, και γι’ αυτό δεν προορίζεται για όλους τους ασθενείς ή για όλους τους χειρουργούς.

Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό χειρουργείο όπου η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται όπως και στην συμβατική τεχνική αλλά πιο ατραυματικά (μέσα από μια πολύ μικρότερη τομή και χωρίς να κακοποιηθεί ο εκτατικός μηχανισμός του γόνατος.)

Οι πιο κατάλληλοι ασθενείς για αυτή την τεχνική είναι εκείνοι που δεν είναι παχύσαρκοι, έχουν εύρος κίνησης πάνω από 100 °, δεν έχουν παλαιά οστεοτομία ή αρθροτομή, παρουσιάζουν μια παραμόρφωση μικρότερη από 15 ° σε όλα τα επίπεδα, και έχουν ελάχιστη οστεοπόρωση.

 
 
 Μειονεκτήματα κλασικών τεχνικών

1. Έντονος μετεγχειρητικός πόνος 
2. Ανάγκη για μετάγγιση
3. Ανάγκη για φυσιοθεραπεία 
4. Μεγάλο χρόνο αποθεραπείας
5. Μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών (λοίμωξη, θρόμβωση κλπ.)
 
 Πλεονεκτήματα της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας Quad Spearing
 
Υπό σωστές προϋποθέσεις, η πραγματοποίηση της ολική αρθροπλαστική του γόνατος με Quad Spearing τεχνική, μπορεί να οδηγήσει σε: 

1.    λιγότερο πόνο ( ο πόνος ελέγχεται με απλά παυσίπονα τύπου Depon & αντιφλεγμονώδη)
2.    ταχύτερη ανάρρωση (3 - 4 εβδομάδες), 
3.    μεγαλύτερο εύρος κίνηση (δεν χρειάζεται φυσιοθεραπεία)
4.    ελάχιστη απώλεια αίματος (δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος)
5.    άμεση κινητοποίηση (ο ασθενής σηκώνεται και περπατάει 2-3 ώρες μετά το χειρουργείο)
και από την επόμενη ημέρα του χειρουργείου δύναται να ανεβεί σκαλοπάτια
6.    μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο (24 - 48 ώρες),
7.    παίρνει εξιτήριο όταν είναι αυτόνομος (δηλαδή σηκώνεται από το κρεβάτι μονός του, πάει τουαλέτα μονός του, βαδίζει ανετά και δύναται να ανεβεί σκαλοπάτια)
 Συμπερασματικά

•    Με την τεχνική Quad Spearing η ολική αρθροπλαστική  του γόνατος πραγματοποιείται αναίμακτα και ατραυματικά.  

•    Το άμεσο μετεγχειρητικό κλινικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό που έχει ένας ασθενής δύο χρόνια μετά από μια ολική αρθροπλαστική με κλασσική τεχνική.

•    Η τεχνική Quad spearing είναι συμβατή με την ρομποτική τεχνική TKR-MAKOplasty.
 

 

Πίσω