Το Υγιές Ισχίο

Το Υγιές Ισχίο {noPicture}

ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΙΣΧΙΟ


Η άρθρωση του ισχίου ενώνει τον κορμό με τα κάτω άκρα.

 
 Η άρθρωση του ισχίου
 
Το ισχίο είναι απαραίτητο για:
 το βάδισμα,
 το κάθισμα και
vτην διατήρηση της ισορροποίας όταν στεκόμαστε όρθιοι.
 
Στην άρθρωση του ισχίου συμμετέχουν:
 Η κεφαλή του μηριαίου οστού
 Η κοτύλη της πυέλου
 
 Η κεφαλή
 
Στο άνω άκρο του μηριαίου οστού υπάρχει μια σφαιρική κεφαλή η οποία σκεπάζεται από χόνδρο και στηρίζεται στον αυχένα.
 
 Η κοτύλη
 
Η κοτύλη είναι μία ημισφαιρική κοιλότητα στη λεκάνη η οποία επίσης καλύπτεται από χόνδρο στο εσωτερικό της.
 
 Ο επιχείλιος χόνδρος
 
Το χείλος της κοτύλης περιβάλλεται από τον επιχείλιο χόνδρο. Η κεφαλή του μηρού περιστρέφεται μέσα την κοτυλιαία κοιλότητα.
 
 Ο αρθρικός χόνδρος
 
Οι κύριες ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου είναι να:
 μειώνει τις τριβές και
 απορροφά τους κραδασμούς
 
Ο αρθρικός χόνδρος λιπαίνεται από το αρθρικό υγρό, το οποίο κρατά τα δύο οστά της άρθρωσης ξεχωριστά, επιτρέποντας στα οστά να κινούνται χωρίς τριβή. Η λειτουργία του επιχείλιου χόνδρου είναι να σφραγίζει το χώρο μεταξύ της κεφαλής του μηριαίου και της κοτύλης, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας αρνητικής πίεσης μέσα στην άρθρωση η οποία ενισχύει τη σταθερότητα του ισχίου.
 
 Η αρθρική κάψα


Η κάψα είναι ο ιστός που περιβάλει την άρθρωση. Η κάψα αποτελείται απο τον αρθρικό θύλακο εξωτερικά και τον αρθρικό υμένα εσωτερικά.
 
 Ο στογγύλος σύνδεσμος

Ο στρογγύλος συνδέσμος της κεφαλής του μηριαίου συνδέει την κορυφή της μηριαίας κεφαλής με το κέντρο της κοτύλης εντός της αρθρικής κοιλότητας. Τα οστά συνδέονται με συνδέσμους, των οποίων η λειτουργία είναι να σταθεροποιούν την άρθρωση , ενώ οι μύες που την περιβάλλουν επιτρέπουν την κίνηση.

 
Το ισχίο είναι μια σημαντική άρθρωση που δέχεται μεγάλες καταπονήσεις. Αυτό δεν υποστηρίζει μόνο βαρειά φορτία αλλά εκτελεί επίσης έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό κύκλων. Το ισχίο κάθε χρόνο ολοκληρώνει περίπου 1,5 εκατομμύριο βήματα.
 

 

Πίσω