Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου (THR-MAKOplasty)


 

Με τα χρόνια, οι τεχνικές αντικατάστασης του ισχίου έχουν υποστεί πολλές βελτιώσεις.

Η τεχνική THR-MAKOplasty που βασίζεται στην χρήση της τεχνολογίας του ρομποτικού βραχίονα (MAKO Robotic-Arm Assisted Technology) είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η ολική αρθροπλαστική ισχίου σήμερα.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO σχεδιάστηκε για να βοηθάει τους χειρουργούς να παρέχουν στους ασθενείς μια εξατομικευμένη επέμβαση με βάση τη συγκεκριμένη διάγνωση και ανατομία τους. 

Η ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου MAKO (THR-MAKOplasty) αποτελεί σήμερα την πιο εξελιγμένη μέθοδο σχεδιασμού και πραγματοποίησης αρθροπλαστικών του ισχίου, η οποία όταν συνδυάζεται και με συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας όπως η τεχνική Direct Superior Plus προσφέρει στον ασθενή το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Όταν μιλάμε για την τεχνική THR-MΑΚΟplasty είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ρομποτικός βραχίονας δεν εκτελεί μόνος του τη χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση εκτελείται από τον ορθοπαιδικό χειρουργό, ο οποίος αρχικά χρησιμοποιεί το λογισμικό του συστήματος MAKO για να σχεδιάσει προ-εγχειρητικά ένα λεπτομερές τρισδιάστατο (3D) πλάνο της χειρουργική επέμβασης.

Στην συνέχεια ο ορθοπεδικός χειρουργός είναι αυτός που θα καθοδηγήσει το ρομποτικό βραχίονα για την απομάκρυνση του παθολογικού οστού και την εισαγωγή του εμφυτεύματος.

  

Στην ρομποτικά υποβοηθούμενη Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου (THR-MAKOplasty) όλα ξεκινάνε προεγχειρητικά με μια πολύ υψηλής ανάλυσης αξονική τομογραφία (CT) με την οποία γίνεται η ακριβής αποτύπωση της ανατομίας του ισχίου του κάθε ατόμου σε ένα τρισδιάστατο (3D) μοντέλο.

Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό του συστήματος MAKO και χρησιμοποιείται από τον χειρουργό για να δημιουργήσει το τρισδιάστατο εξατομικευμένο προ-εγχειρητικό πλάνο.

Αυτό περιλαμβάνει αφενός την δημιουργία ενός στερεοτακτικού παραθύρου (απαραίτητο για την ακριβή αφαίρεση του παθολογικού οστού) αφετέρου την επιλογή του ιδανικού μεγέθους του

εμφυτεύματος και την τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μετεγχειρητική κάλυψή του από το οστό καθώς και η σωστή εμβιομηχανική ανακατασκευή του ισχίου (προσανατολισμός και αναπαραγωγή μήκους & offset).

 

Διεγχειρητικά, ο ρομποτικός βραχίονας παρέχει οπτικό, ακουστικό και απτικό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι ο χειρουργός κατά την αφαίρεση του παθολογικό οστού δεν θα κινηθεί εκτός του προκαθορισμένου στερεοτακτικού παράθυρου.

Η λειτουργεία του γλύφανου εκτός αυτού του στερεοτακτικού παραθύρου είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να βοηθά στην διατήρηση του μέγιστου φυσικού οστικού αποθέματος και στην ελαχιστοποίηση της βλάβης των μαλακών μορίων γύρο από την άρθρωση του ισχίου (δεδομένου πάντα ότι εφαρμόζεται ταυτόχρονα και μια συμβατή τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας).

Τέλος το σύστημα MAKO, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δυναμικών αναφορών για την διεγχειρητική εκτίμηση του προσανατολισμού του εμφυτεύματος και της εμβιομηχανικής του ισχίου, επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί επιτόπιες προσαρμογές στην αφαίρεση του οστού και στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αν αυτό απαιτηθεί, κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, βοηθώντας στην ακριβέστερη τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με τη συμβατική αρθροπλαστική, η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική του ισχίου (THR-MAKOplasty) συνδέεται με τη ακριβέστερη  τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, προσφέρει προστασία στους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρώιμης λειτουργικής ανάρρωσης και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.


 

Πρέπει να τονισθεί ότι τεχνική THR-MAKOplasty εγγυάται την σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης και όχι το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, δηλαδή αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για τους γενικούς ορθοπαιδικούς (μη ειδικούς χειρουργούς ισχίου και γόνατος) που πραγματοποιούν αρθροπλαστικές.

Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής του ισχίου σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού μέσα από την οποία προκύπτει και η ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία MAKO με άλλες συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας όπως η τεχνική Direct Superior Plus.