Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας Ισχίου

Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας Ισχίου {noPicture}

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΙΟΥ MINIMAL INVASIVE SURGERY (MIS)


 

Τα τελευταία χρόνια η βελτιστοποίηση στο σχεδιασμό των χειρουργικών εργαλείων και των εμφυτευμάτων έχει επιτρέψει στους χειρουργούς να πραγματοποιούν την αρθροπλαστική του ισχίου χρησιμοποιώντας τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS). Οι τεχνικές αυτές πραγματοποιούνται μέσα από μια μικρή τομή, τραυματίζοντας έτσι ελάχιστα τους μύες και τους τένοντες γύρω από την άρθρωση. Οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, που αποτελούν σήμερα την σύγχρονη τάση στην αρθροπλαστική του ισχίου, εστιάζουν στην βελτίωση της μετεγχειρητικής αποκατάστασης και σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης (Fast track ή ERAS) στην καλύτερη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου. Ως αποτέλεσμα, ο ασθενής παραμένει λιγότερες ημέρες στο νοσοκομείο (1-2 ημέρες) και επιστρέφει πιο γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες (4 εβδομάδες). Η αντικατάσταση του ισχίου για την αρθρίτιδα του ισχίου με μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας επιτυγχάνει ότι και η κλασική (συμβατική) τεχνική, μόνο που σε αυτή χρησιμοποιείται μια τομή 8-12cm (σε αντίθεση με την συμβατική τεχνική όπου χρησιμοποιείται μια τομή 20-25cm).

Το τελευταίο επίτευγμα στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας για την πραγματοποίηση ολικών αρθροπλαστικών του ισχίου είναι η τεχνική
Direct Superior Plus  που αποτελεί μια νέα υβριδική μέθοδο όπου συνδυάζει δύο κλασικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (Direct Superior και την Piriformis Sparing). Η Direct SuperiorPlus δεν είναι η μόνη ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιούν οι χειρουργοί για να πραγματοποιήσουν ολική αρθροπλαστική του ισχίου, αλλά είναι η μόνη που συνδυάζεται με την ρομποτική τεχνολογία MAKO®. Άλλες επιλογές είναι SuperPATH®, ASI® και AMIS®

 


 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τη νέα εξειδικευμένη ιστοσελίδα του ιατρού για το ισχίο.

 

 

Πίσω