Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου {noPicture}

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ


 

Ολική αρθροπλαστική ισχίου ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την εμφύτευση μιας τεχνητής άρθρωσης (πρόθεση) για την αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης του ισχίου και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βήματα προόδου στη χειρουργική.

Απώτερος σκοπός του χειρουργείου είναι η εξάλειψη του πόνου και η ανάκτηση της χαμένης λειτουργικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη σωστή (ανατομική) τοποθέτηση της πρόθεσης και την ακριβή αναπαραγωγή του εμβιομηχανικού περιβάλλοντος της άρθρωσης, όπως αυτό υπήρχε όταν ο ασθενής δεν είχε κανένα πρόβλημα. Η ρομποτική τεχνολογία
ΜΑΚΟ σε συνδυασμό με την fellowship εξειδίκευση του ιατρού βοηθούν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην αγορά υπάρχουν πληθώρα προθέσεων οι οποίες δεν είναι ίδιες όπως ίδιοι δεν είναι και όλοι οι ασθενείς. Για να καταλήξει στη καλύτερη για τον ασθενή επιλογή, ο χειρουργός θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες (ηλικία, ανατομία κλπ.). Το χειρουργείο της ολικής αρθροπλαστικής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με γενική αναισθησία είτε με περιοχική αναισθησία. Η τάση σήμερα είναι το χειρουργείο να γίνεται με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικοτητας όπως η
Direct SuperiorPlus. Τα πλεονεκτήματα αυτών των τεχνικών είναι η διατήρηση των μαλακών μορίων γύρω από το ισχίο, η ταχύτερη ανάρρωση και η άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. 

Μετά από μια αρθροπλαστική ισχίου οι ασθενείς μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες σχεδόν τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Οι περισσότεροι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο σε 1-2 ημέρες. Η πλειονότητα των ασθενών μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο σε 3-4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο, ενώ η ήπια άθληση επιτρέπεται μετά το πρώτο τρίμηνο. Μελέτες έχουν δείξει ότι στο 93,5% των ασθενών άνω των 65 ετών που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική δεν θα χρειαστούν στο μέλλον καμία περαιτέρω χειρουργική επέμβαση σε αυτό το ισχίο.

 

 


 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τη νέα εξειδικευμένη ιστοσελίδα του ιατρού για το ισχίο.

 

 

Πίσω