Αγίου Κωνσταντίνου 46 και Ηφαίστου 1, Μαρούσι, Αθήνα, Αττικής - Τ.Κ.: 15124

Τηλέφωνο: Ραντεβού:2121027959

Κινητό: 6944915767

E-mail: info@kostaszahos.com

Κατηγορία: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Επισκεψιμότητα: 398613

Ιστοσελίδα: http://www.kostaszahos.com, http://www.kostaszachos.com