ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική (MAKOplasty)


Με τα χρόνια, οι τεχνικές αντικατάστασης του ισχίου και του γόνατος έχουν υποστεί πολλές βελτιώσεις. Η τεχνική MAKOplasty που βασίζεται στην χρήση της τεχνολογίας του ρομποτικού βραχίονα (MAKO Robotic-Arm Assisted Technology) είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι αρθροπλαστικές σήμερα.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO σχεδιάστηκε για να βοηθάει τους χειρουργούς να παρέχουν στους ασθενείς μια εξατομικευμένη επέμβαση με βάση τη συγκεκριμένη διάγνωση και ανατομία τους. Η MAKOplasty αποτελεί σήμερα την πιο εξελιγμένη μέθοδο σχεδιασμού και πραγματοποίησης αρθροπλαστικών του γόνατος και του ισχίου.

Η τεχνική MAKOplasty αποτελεί την μόνη ρομποτική τεχνική για την πραγματοποίηση των παρακάτω τεχνικών:

 

Ρομπορική Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος

 

Ρομπορική Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος (PKR-MAKOplasty)

Η τεχνική PΚR - MAKOplasty που βασίζεται στην χρήση της τεχνολογίας του ρομποτικού βραχίονα (MAKO Robotic-Arm Assisted Technology) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μερική αντικατάσταση του γόνατος (PKR), η οποία είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στην ανακούφιση του πόνου που προκαλείται όταν υπάρχει εκφύλιση των αρθρικών επιφανειών λόγω οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) μόνο σε ένα από τα διαμερίσματα του γόνατος.

Απομονώνοντας το διαμέρισμα του γόνατος που έχει υποστεί βλάβη από την ΟΑ, ο χειρουργός μπορεί επιλεκτικά να αντικαταστήσει τις κατεστραμμένες αρθρικές επιφάνειες  ενώ παράλληλα διατηρεί ανέπαφα τα υγιή οστά και τους συνδέσμους που τον περιβάλλουν.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO παρέχει στον χειρουργό ένα εξατομικευμένο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο για τον κάθε ασθενή έτσι ώστε ο χειρουργός να πραγματοποιήσει τον προ-εγχειρητικό σχεδιασμό της μερικής αντικατάστασης του γόνατος με μεγάλη ακρίβεια.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός καθοδηγεί το ρομποτικό βραχίονα MAKO βάσει του προεγχειρητικού σχεδιασμού. Αυτό επιτρέπει στον χειρουργό να αφαιρέσει μόνο το κατεστραμμένο οστό, διατηρώντας ανέπαφα τα υγιή οστά και τα μαλακά μόρια ενώ βοηθά τον χειρουργό να τοποθετήσει το εμφύτευμα με ακρίβεια βάση την ανατομία του ασθενούς.

 

 Πριν την εγχείρηση

Όλα ξεκινούν με μια αξονική τομογραφία (CT) της άρθρωσης του γόνατος η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου.

Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό του συστήματος MAKO και χρησιμοποιείται από τον χειρουργό για να δημιουργήσει το εξατομικευμένο προ-εγχειρητικό πλάνο.

Αυτό περιλαμβάνει αφενός την δημιουργία ενός στερεοτακτικού παραθύρου (απαραίτητο για την ακριβή αφαίρεση του παθολογικού οστού) αφετέρου την επιλογή του ιδανικού μεγέθους του εμφυτεύματος και την τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μετεγχειρητική κάλυψη των οστών και η σωστή ευθυγράμμιση του σκέλους.

 

 

 Στο Χειρουργείο

Στο χειρουργείο, ο χειρουργός χρησιμοποιεί το σύστημα MAKO για να τον βοηθήσει στην εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης με βάση το εξατομικευμένο προεγχειρητικό σχέδιο.

Το σύστημα MAKO επιτρέπει επίσης στον χειρουργό να κάνει προσαρμογές στο προεγχειρητικό σχέδιο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, όπως απαιτείται.

Όταν ο χειρουργός προετοιμάσει το οστό για το εμφύτευμα, το σύστημα MAKO καθοδηγεί τον χειρουργό στην προκαθορισμένη περιοχή και βοηθάει τον χειρουργό να μην κινείται εκτός των προγραμματισμένων ορίων (το στερεοτακτικό παράθυρο). Αυτό βοηθά στην ακριβέστερη τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του εμφυτεύματός.

Τέλος σύστημα MAKO χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δυναμικών αναφορών για την διεγχειρητική εκτίμηση του εύρους κίνησης του γόνατος, επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί επιτόπιες προσαρμογές αν αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

 

 

 Μετά το Χειρουργείο

Στο νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός σε συνεργασία με τους νοσηλευτές και τους φυσιοθεραπευτές θέτει ένα πρόγραμμα στον ασθενή για την άμεση κινητοποίησή του λίγες ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου. 

Πρωταρχικός στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η ανάκτηση της πλήρους αυτονομίας από τον ασθενή και η έξοδος του από το νοσοκομείο του πράγμα που συνήθως συμβαίνει την πρώτη ή την δεύτερη ημέρα.

Απώτερος σκοπός του χειρουργείου είναι  η επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητές του το συντομότερο δυνατό (μέσα στον πρώτο μήνα) και στις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες μέσα (κολύμπι, χορό, πεζοπορία κλπ)  στους πρώτους 3 – 6 μήνες.

 


Πρέπει να τονισθεί ότι τεχνική PKR-MAKOplasty εγγυάται την σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης και όχι το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, δηλαδή αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για τους ορθοπαιδικούς (μη ειδικούς χειρουργούς ισχίου και γόνατος) που πραγματοποιούν αρθροπλαστικές.

Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού μέσα από την οποία προκύπτει και η ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία MAKO με άλλες συμβατές τεχνικές ελάχιστης.

 

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

 

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος (TKR-MAKOplasty)

Η τεχνική TKR-MAKOplasty που κάνει χρήση της τεχνολογία του ρομποτικού βραχίονα (MAKO Robotic-Arm Assisted Technology) σε συνδυασμό  με το εμφύτευμα γόνατος Triathlon έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αρθροπλαστικές του γόνατος σήμερα.

Παρότι η επέμβαση μοιάζει με την κλασική ολική αρθροπλαστική γόνατος, στην πράξη είναι εντελώς διαφορετική καθώς λαμβάνει υπόψη την συνδεσμική σταθερότητα και την κινητικότητα, πράγμα που εκμηδενίζει κάθε περιθώριο λάθους.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO παρέχει στον χειρουργό ένα εξατομικευμένο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο για τον κάθε ασθενή έτσι ώστε ο χειρουργός  να  πραγματοποιήσει τον προ-εγχειρητικό σχεδιασμό της ολικής αντικατάστασης του γόνατος με μεγάλη ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός καθοδηγεί το ρομποτικό βραχίονα MAKO βάσει του προεγχειρητικού σχεδιασμού.

Αυτό επιτρέπει στον χειρουργό να αφαιρέσει μόνο το κατεστραμμένο οστό, διατηρώντας ανέπαφα τα υγιή οστά και τα μαλακά μόρια ενώ βοηθά τον χειρουργό να τοποθετήσει το εμφύτευμα με ακρίβεια βάση την ανατομία του ασθενούς.

 

 Εμφύτευμα Triathlon για Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Με πάνω από μια δεκαετία κλινικής εμπειρίας, τα εμφυτεύματα Triathlon είναι διαφορετικά από τις παραδοσιακές προθέσεις γόνατος επειδή έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται με το σώμα και να υποβοηθούν τη φυσική κυκλική κίνηση του γόνατος.

Αυτό οφείλεται στο ιδικό σχεδιασμό (single radius design) του εμφυτεύματος. Αυτός επιτρέπει στο γόνατό καθώς λυγίζει να διατηρεί την ίδια η ακτίνα, πράγμα που ενδεχομένως να απαιτεί λιγότερη προσπάθεια από τον τετρακέφαλο μυ.Δεδομένου ότι ο μυς του τετρακέφαλου συνδέεται με το γόνατό, αναπόφευκτα εμπλέκεται και στην χειρουργική επέμβαση.

Ως εκ τούτου, ο τετρακέφαλος μυς μπορεί να γίνει πηγή δυσφορίας ή πόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκατάστασης.

Ο τετρακέφαλος μυς παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητά του ασθενούς να κινεί το πόδι του και έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην αποκατάσταση.

 

 

 Πριν από την εγχείρηση (Τρισδιάστατος εξατομικευμένος προεγχειρητικός σχεδιασμός) 

Όλα ξεκινούν με μια αξονική τομογραφία (CT) της άρθρωσης του γόνατος η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου.

Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό του συστήματος MAKO και χρησιμοποιείται από τον χειρουργό για να δημιουργήσει το εξατομικευμένο προ-εγχειρητικό πλάνο.

Αυτό περιλαμβάνει αφενός την δημιουργία ενός στερεοτακτικού παραθύρου (απαραίτητο για την ακριβή αφαίρεση του παθολογικού οστού) αφετέρου την επιλογή του ιδανικού μεγέθους του εμφυτεύματος και την τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μετεγχειρητική κάλυψη των οστών και η σωστή ευθυγράμμιση του σκέλους.

 

 

 Στο χειρουργείο

Στο χειρουργείο το σύστημα MAKO βοηθάει τον χειρουργό στην πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης με βάση το εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο.

Όταν ο χειρουργός προετοιμάζει το οστό για το εμφύτευμα, ο ρομποτικός βραχίονας MAKO καθοδηγεί τον χειρουργό μέσα στην προκαθορισμένη περιοχή και βοηθά τον χειρουργό να παραμείνει εντός των προγραμματισμένων ορίων (το στερεοτακτικό παράθυρο)  που ορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε το προεγχειρητικό πλάνο.

Η λειτουργία του κοπτικού εκτός αυτού του στερεοτακτικού παραθύρου είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να βοηθά στη διατήρηση του μέγιστου φυσικού οστικού αποθέματος και στην ελαχιστοποίηση της  βλάβης των μαλακών μορίων γύρο από το γόνατο.

Τέλος σύστημα MAKO χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δυναμικών αναφορών για την διεγχειρητική εκτίμηση του εύρους κίνησης του γόνατος και της ευθυγράμμισης του σκέλους, επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί επιτόπιες προσαρμογές στην αφαίρεση του οστού, στην απελευθέρωση των μαλακών μορίων και στην εμφύτευση μοσχευμάτων, αν αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

 

 

 Μετά το Χειρουργείο

Στο νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός σε συνεργασία με τους νοσηλευτές και τους φυσιοθεραπευτές θέτει ένα πρόγραμμα στον ασθενή για την άμεση κινητοποίησή του λίγες ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου. 

Πρωταρχικός στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η ανάκτηση της πλήρους αυτονομίας από τον ασθενή και η έξοδος του από το νοσοκομείο του πράγμα που συνήθως συμβαίνει την πρώτη ή την δεύτερη ημέρα.

Απώτερος σκοπός του χειρουργείου είναι  η επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητές του το συντομότερο δυνατό (μέσα στον πρώτο μήνα) και στις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες μέσα (κολύμπι, χορό, πεζοπορία κλπ)  στους πρώτους 3 – 6 μήνες.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με τη συμβατική αρθροπλαστική, η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική του γόνατος (TKR-MAKOplasty) συνδέεται με τη ακριβέστερη  τοποθέτησης και ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων, προσφέρει προστασία στους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρώιμης λειτουργικής ανάρρωσης και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.

 


Πρέπει να τονισθεί ότι τεχνική TKR-MAKOplasty εγγυάται την σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης και όχι το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, δηλαδή αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για τους ορθοπαιδικούς (μη ειδικούς χειρουργούς ισχίου και γόνατος) που πραγματοποιούν αρθροπλαστικές.

Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής του γόνατος σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού μέσα από την οποία προκύπτει και η ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία MAKO με άλλες συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του γόνατος όπως είναι η τεχνική Quad Sparing.

 

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

 

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (THR-MAKOplasty) 

Το σύστημα MAKO μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική THR-MAKOplasty για την Ολική Αντικατάσταση (Αρθροπλαστική) του ισχίου (THR), η οποία αποτελεί το χειρουργείο επιλογής για τους ασθενείς που πάσχουν από εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO παρέχει στον χειρουργό προεγχειρητικά ένα εξατομικευμένο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο της άρθρωσης του ισχίου, ειδικά για τον κάθε ασθενή, το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνει ένας πολύ λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός της αντικατάστασης του ισχίου.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός καθοδηγεί το ρομποτικού βραχίονα MΑΚΟ βάσει του εξατομικευμένου προεγχειρητικού σχεδιασμού. Αυτό βοηθά τον χειρούργο να εστιάσει στην αφαίρεση μόνο του παθολογικού οστού, διατηρώντας το υγιές και να τοποθετήσει το εμφύτευμα του ισχίου με βάση την ανατομία του εκάστοτε ασθενούς.

 

 Πριν από την εγχείρηση 

Όλα ξεκινούν με μια αξονική τομογραφία (CT) της άρθρωσης του ισχίου η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου τρισδιάστατου (3D) εικονικού μοντέλου.

Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό του συστήματος MAKO και χρησιμοποιείται από τον χειρουργό για να δημιουργήσει το τρισδιάστατο εξατομικευμένο προ-εγχειρητικό πλάνο.

Αυτό περιλαμβάνει αφενός την δημιουργία ενός στερεοτακτικού παραθύρου (απαραίτητο για την ακριβή αφαίρεση του παθολογικού οστού) αφετέρου την επιλογή του ιδανικού μεγέθους του εμφυτεύματος και την τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μετεγχειρητική κάλυψή του από το οστό καθώς και η σωστή εμβιομηχανική ανακατασκευή του ισχίου (προσανατολισμός και αναπαραγωγή μήκους & offset).

 

 

 Στο χειρουργείο

Στο χειρουργείο το σύστημα MAKO βοηθάει τον χειρουργό στην πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης με βάση το εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο. Όταν ο χειρουργός προετοιμάζει το οστό (την κοτύλη) για το εμφύτευμα, ο ρομποτικός βραχίονας MAKO καθοδηγεί τον χειρουργό μέσα στην προκαθορισμένη περιοχή και τον βοηθά να παραμείνει εντός των προγραμματισμένων ορίων (το στερεοτακτικό παράθυρο) που ορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε το 3D προεγχειρητικό πλάνο.

Η λειτουργεία του γλύφανου εκτός αυτού του στερεοτακτικού παραθύρου είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να βοηθά στην διατήρηση του μέγιστου φυσικού οστικού αποθέματος και στην ελαχιστοποίηση της βλάβης των μαλακών μορίων γύρο από την άρθρωση του ισχίου (δεδομένου πάντα ότι εφαρμόζεται ταυτόχρονα και μια συμβατή τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας).

Τέλος το σύστημα MAKO, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δυναμικών αναφορών για την διεγχειρητική εκτίμηση του προσανατολισμού του εμφυτεύματος και της εμβιομηχανικής του ισχίου, επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί επιτόπιες προσαρμογές στην αφαίρεση του οστού και στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αν αυτό απαιτηθεί, κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, βοηθώντας στην ακριβέστερη τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

 

 

 Μετά το χειρουργείο

Στο νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός σε συνεργασία με τους νοσηλευτές και τους φυσιοθεραπευτές θέτει ένα πρόγραμμα στον ασθενή για την άμεση κινητοποίησή του λίγες ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου.

Πρωταρχικός στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η ανάκτηση της πλήρους αυτονομίας από τον ασθενή και η έξοδος του από το νοσοκομείο του πράγμα που συνήθως συμβαίνει την πρώτη ή την δεύτερη ημέρα.

Απώτερος σκοπός του χειρουργείου είναι  η επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητές του το συντομότερο δυνατό (μέσα στον πρώτο μήνα) και στις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες μέσα (κολύμπι, χορό, πεζοπορία κλπ)  στους πρώτους 3 – 6 μήνες.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με τη συμβατική αρθροπλαστική, η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική του ισχίου (THR-MAKOplasty) συνδέεται με τη ακριβέστερη  τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, προσφέρει προστασία στους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρώιμης λειτουργικής ανάρρωσης και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.

 


Πρέπει να τονισθεί ότι τεχνική THR-MAKOplasty εγγυάται την σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης και όχι το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, δηλαδή αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για τους γενικούς ορθοπαιδικούς (μη ειδικούς χειρουργούς ισχίου και γόνατος) που πραγματοποιούν αρθροπλαστικές.

Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής του ισχίου σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού μέσα από την οποία προκύπτει και η ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία MAKO με άλλες συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του ισχίου όπως η τεχνική Direct Superior Plus.