Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική

 

Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική (MAKOplasty)


 

Με τα χρόνια, οι τεχνικές αντικατάστασης του ισχίου και του γόνατος έχουν υποστεί πολλές βελτιώσεις. Η τεχνική MAKOplasty που βασίζεται στην χρήση της τεχνολογίας του ρομποτικού βραχίονα (MAKO Robotic-Arm Assisted Technology) είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι αρθροπλαστικές σήμερα.

Η ρομποτική τεχνολογία MAKO σχεδιάστηκε για να βοηθάει τους χειρουργούς να παρέχουν στους ασθενείς μια εξατομικευμένη επέμβαση με βάση τη συγκεκριμένη διάγνωση και ανατομία τους.

Η MAKOplasty αποτελεί σήμερα την πιο εξελιγμένη μέθοδο σχεδιασμού και πραγματοποίησης αρθροπλαστικών του γόνατος και του ισχίου

Όταν μιλάμε για την τεχνική MΑΚΟplasty είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ρομποτικός βραχίονας δεν εκτελεί μόνος του τη χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση εκτελείται από τον ορθοπαιδικό χειρουργό, ο οποίος αρχικά χρησιμοποιεί το λογισμικό του συστήματος MAKO για να σχεδιάσει προ-εγχειρητικά ένα λεπτομερές τρισδιάστατο (3D) πλάνο της χειρουργική επέμβασης.

Στην συνέχεια ο ορθοπεδικός χειρουργός είναι αυτός που θα καθοδηγήσει το ρομποτικό βραχίονα για την απομάκρυνση του παθολογικού οστού και την εισαγωγή του εμφυτεύματος.

Στην ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική (MAKOplasty) όλα ξεκινάνε προεγχειρητικά με μια πολύ υψηλής ανάλυσης αξονική τομογραφία (CT) με την οποία γίνεται η ακριβής αποτύπωση της ανατομίας του κάθε ατόμου σε ένα τρισδιάστατο (3D) μοντέλο.

 

Αυτό το μοναδικό για τον κάθε ασθενή μοντέλο χρησιμοποιείται στη συνέχεια, αφενός για την δημιουργία ενός στερεοτακτικού παραθύρου (απαραίτητο για την ακριβή αφαίρεση του παθολογικού οστού), αφετέρου για την επιλογή του ιδανικού μεγέθους του εμφυτεύματος και την τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχτεί η επιθυμητή μετεγχειρητική κάλυψη των οστών και η σωστή ευθυγράμμιση του σκέλους.

Διεγχειρητικά, ο ρομποτικός βραχίονας παρέχει οπτικό, ακουστικό και απτικό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι ο χειρουργός κατά την αφαίρεση του παθολογικό οστού δεν θα κινηθεί εκτός του προκαθορισμένου στερεοτακτικού παράθυρου.

Η λειτουργία του κοπτικού εκτός αυτού του στερεοτακτικού παραθύρου είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να βοηθά στη διατήρηση του μέγιστου φυσικού οστικού αποθέματος και στην ελαχιστοποίηση της  βλάβης των περιαρθρικών μαλακών μορίων.

Τέλος στην MAKOplasty χρησιμοποιείται ένα σύστημα δυναμικών αναφορών για την διεγχειρητική εκτίμηση του εύρους κίνησης και της ευθυγράμμισης του σκέλους, επιτρέποντας έτσι στον χειρουργό να πραγματοποιεί επιτόπιες τροποποιήσεις στην αφαίρεση του οστού, στην απελευθέρωση των μαλακών μορίων και στην εμφύτευση μοσχευμάτων.

Η τεχνική MAKOplasty αποτελεί την μόνη ρομποτική τεχνική για την πραγματοποίηση:

  1. Mερικής  αρθροπλαστικής του γόνατος PKR-MAKOplasty,  
  2. Oλικής αρθροπλαστικής του γόνατος TKR-MAKOplasty,
  3. Oλικής αρθροπλαστικής του ισχίουTHR-MAKOplasty.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με τη συμβατική αρθροπλαστική, η ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική (MAKOplasty) συνδέεται με τη ακριβέστερη  τοποθέτησης και ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων, προσφέρει προστασία στους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρώιμης λειτουργικής ανάρρωσης και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.

 


 

Πρέπει να τονισθεί ότι τεχνική MAKOplasty εγγυάται την σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης και όχι το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, δηλαδή αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για τους ορθοπαιδικούς (μη ειδικούς χειρουργούς ισχίου και γόνατος) που πραγματοποιούν αρθροπλαστικές.

Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού μέσα από την οποία προκύπτει και η ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία MAKO με άλλες συμβατές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας όπως η τεχνική DS+PS στο ισχίο και η τεχνική Quad Sparing στο γόνατο.

Συχνές ερωτήσεις
Ερ .:  Που μπορεί να πραγματοποιηθεί η τεχνική MAKOplasty;
A:
Η ρομποτική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος πραγματοποιείται πλέον στο Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” με την βοήθεια της τελευταίας γενιάς συστήματος MAKO.

Ερ .:  Ποιος ορθοπαιδικός μπορεί να πραγματοποιήσει την τεχνική MAKOplasty;
A:
Τη ρομποτική αρθροπλαστική μπορούν να την πραγματοποιήσουν μόνο οι χειρουργοί που είναι πιστοποιημένα εκπαιδευμένοι στο σύστημα MAKO.

Ερ .:  Πόσο καιρό είναι διαθέσιμη η τεχνική MAKOplasty;
A:
Η πρώτη επέμβαση με τεχνική MAKOplasty ήταν για μερική αντικατάσταση του γόνατος και πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2006. Από τότε, έχουν εκτελεστεί πάνω από 83.000 επεμβάσεις με την τεχνική MAKOplasty σε όλο τον κόσμο τόσο για το ισχίου όσο και για το γόνατος.

Ερ .: Ο ρομποτικός βραχίονας MAKO εκτελεί μόνος του την χειρουργική επέμβαση;
Α:
Όχι, ο ρομποτικός βραχίονας δεν εκτελεί την χειρουργική επέμβαση, ούτε μπορεί να αποφασίσει μόνος του ή να μετακινηθεί χωρίς την καθοδήγηση του χειρουργού.

Ερ .: Ποια τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής;
Α:
Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής είναι η μέγιστη ακρίβεια (δέκατα του χιλιοστού), η εγγυημένη αποτελεσματικότητα και η μακροβιότητα των εμφυτευμάτων στις επεμβάσεις αρθροπλαστικών του ισχίου και του γόνατος.